> MŠ Záhorská Bystrica
Choď na obsah Choď na menu
 


 

Vitajte, na stránke Materskej školy v Záhorskej Bystrici.

 
 

 

 

Mimoriadne školské prázdniny 2020

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 s prihliadnutím na organizačno-personálne zabezpečenie bude v čase mimoriadnych školských prázdnin prevádzka materskej školy zabezpečená nasledovne:

Piatok 6.11.2020  - prerušená prevádzka / všetky deti odhlásené zo stravy

Pondelok 9.11.2020 - riadna prevádzka 7,00 - 16,30 

Ak Vaše dieťa v pondelok nepríde, žiadame Vás, aby ste ho odhlásili  cez systém Compass-group najneskôr v nedeľu do 15.00 h.

V triede Lienky je prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť do 8.11.2020 na základe rozhodnutia RÚVZ z dôvodu karantény.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 5. 11. 2020

Zber starého papiera 2020

zber-papiera.pngAj tento školský rok sa môžete zapojiť do zberu starého papiera pri ZŠ a MŠ Hargašova 5

od 12.10. do 23.10.
denne v časoch 7:00-8:30 a 16:00-17:00

Prosíme nenosiť kartónové škatule

Dodržujte bezpečnostné opatrenia:
rúško - odstup - dezinfekcia rúk

 
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 15. 10. 2020

Prevádzkový poriadok MŠ platný od 12.10. (aktualizované)

Milí rodičia,

od pondelka 12. októbra otvárame materskú školu po nariadenej karanténe. Vzhľadom na súčasnú situáciu dbáme o zvýšenú bezpečnosť a ochranu zdravia a od pondelka 12. októbra. Vedenie školy vypracovalo nasledujúce podmienky, ktoré budeme v najbližšom obdobé dodržiavať.

Doplnili sme dodatok k prevádzkovému poriadku, ktorý je k dispozícii v článku.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 8. 10. 2020

Oznam ohľadom karantény

Dobrý deň vážení rodičia,

minulý týždeň v stredu 30. septembra boli na základe epidemiologického vyšetrovania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v  Bratislave nariadené:

Karanténne opatrenia na našej škole (ZŠ s MŠ) a v tej súvislosti aj prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu do 9. októbra, včítane. Karanténne opatrenia sú relatívne rozsiahle tak voči žiakom, ako aj voči všetkým zamestnancom a sú zosumarizované v Zápisnici RÚVZ BA z epidemiologického vyšetrovania /viď. web stránka školy/

V pondelok 5. októbra boli po ubehnutí 5 dní testovaní zamestnanci školy a blízky okruh osoby, ktorá bola detekovaná ako pozitívna na COVID 19 minulý týždeň.

Výsledky testov všetkých zamestnancov boli negatívne. Komunikovali sme s RÚVZ, či nie je možné školu otvoriť skôr, bolo nám povedané, že karanténa sa nedá skrátiť. Nie je teda predpoklad, že by sa naša škola ( ZŠ s MŠ) vrátila do normálneho chodu skôr ako v pondelok 12. októbra 2020.

O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať  prostredníctvom webovej stránky obce, našej školy, prípadne meilom.

Ďakujeme za pochopenie.

PaedDr. Zuzana Kaliariková, riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou Hargašova 5

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 6. 10. 2020

Nariadená karanténa od 1.10. do 9.10.2020

Vážení rodičia, 

na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava vstupuje materská škola spolu so základnou školou od 1.10. do 9.10.2020 do desaťdňovej karantény, to znamená, že na uvedené obdobie sa prerušuje prevádzka materskej školy

Pozitívny prípad COVID 19 sa vyskytol v základnej škole v 4.C triede. K uzatvoreniu celej ZŠ s MŠ prišlo z dôvodu stretávania sa žiakov mimo školy, súrodeneckých a kamarátskych vzťahov, krúžkovej činnosti, a pod. Ak sa u Vášho dieťaťa neprejavia žiadne príznaky COVID 19 môže sa po 10 dňoch (12.10.) vrátiť do škôlky. Ak sa príznaky objavia treba kontaktovať pediatra a dať dieťa otestovať na COVID 19. 

NARIADENIE 

Ak dá rodič dieťa otestovať v čase riadnej prevádzky materskej školy , dieťa zostáva doma až pokým nedostane výsledky testov. Ak je dieťa pozitívne, zostáva doma 10 dní a riadi sa pokynmi pediatra.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 30. 9. 2020

Prevádzka materskej školy 21.9. – 30.9.2020

Milí rodičia,

na základe manuálu, ktorý vypracovalo MŠVVaŠ SR pre materské školy, Vám dávame do pozornosti informácie po prevádzke našej materskej školy od 21. do 30. septembra. Viac informácií nájdete v celom článku.

Z manuálu vyberáme:

  • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (stiahnuť). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 21. 9. 2020

Začiatok školského roku 2020/21

Milí rodičia, s radosťou Vám oznamujeme otvorenie materskej školy v školskom roku 2020/2021 od 2. septembra 2020.

Prevádzka materskej školy je od 7.00 do 16.30

Rozdelenie tried

Prízemie
Lienky 3 – 4 ročné deti
Kačičky 4 – 5 ročné deti
Včielky 3 – 5 ročné deti
Žabky 4 - 5 ročné deti
Poschodie:
Zajačiky 3 ročné deti
Motýliky 5 – 6 ročné deti
Lastovičky 5 – 6 ročné deti
Sovičky 5 – 6 ročné deti

V celom príspevku nájdete aj

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 1. 9. 2020

Prevádzka MŠ počas školských prázdnin 2020

V čase školských letných prázdnin od 1.7.- 31.7. bude prevádzka materskej školy zabezpečená pre deti zamestnaných rodičov v obmedzenom režime v štyroch triedach od 7.00 - 17.00 h.

V mesiaci august prevádzka materskej školy bude prerušená.

Počas prázdnin zamestnanci školy si budú čerpať riadnu dovolenku. 

Nový školský rok 2020/2021 začína 2. septembra 2020.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 3. 7. 2020

Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2020/21 (aktualizované)

Vzhľadom k aktuálnej situácii žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 budeme prijímať bezkontaktne

Podrobné informácie o prijímaní detí na školský rok 2020/2021 nájdete po rozkliknutí toho príspevku.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 22. 4. 2020

Školská zrelosť detí

Vstup do základnej školy je významný medzník v živote dieťaťa. Vstupom do školy sa zásadne mení celkový spôsob života dieťaťa. Hrová činnosť ustupuje do pozadia, hlavnou činnosťou je učenie. Žiak sa musí prispôsobiť požiadavkám školy. Hoci množstvo povinností a nárokov na začiatku školskej dochádzky dočasne vykoľají nejedného prváčika, zrelé dieťa sa s novými skutočnosťami a povinnosťami vyrovná rýchlejšie a bez väčších problémov.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 3. 4. 2020