> MŠ Záhorská Bystrica - 2021 - 11
Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Vstup do školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 30. 11. 2021

Školský semafor 2021

skolsky-semafor.pngNa našu materskú školu sa vzťahuje školský semafor - manuál obsahujúci rehľad zákonných povinností aodborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19.

Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“). Stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí.

Manuál je voľne k dispozícii na stiahnutie: školský samfor.pdf

 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 30. 11. 2021

Najdené zložky

Neboli najdené žiadne zložky