> MŠ Záhorská Bystrica - 2019
Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Materská škola po skončení vianočných prázdnin

Prevádzka materskej školy je prerušená do 7. januára 2019. 
Milí rodičia, na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi sa tešíme 
v utorok 8. januára 2019
 
Veľa šťastia, zdravia, 
lásky a rodinnej pohody v roku 2019 
prajú zamestnanci materskej školy.
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 4. 1. 2019

Suma stravného pre predškolákov

Vážení rodičia, od 1. januára bola znížená úhrada rodiča ( zákonného zástupcu ) dieťaťa – predškoláka o dotáciu vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

Rodičia ( zákonní zástupcovia ) dieťaťa – predškoláka budú od 1.1.2019 uhrádzať stravné vo výške  0,68 € - príspevok na režijné náklady za každý deň, v ktorom dieťa odobralo stravu.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 5. 2. 2019

Karneval (fašiangy 2019)

klaun1.pngVšetkým deťom – veľkým, malým
na známosť sa dáva,
že sa v našej škôlke chystá
nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu – krásavci aj krásky,
prichystajú dopredu
na karneval masky.

 

 

balony.pngKarneval sa uskutoční dňa 
14. 2. 2019
v dopoľudňajších hodinách
v priestoroch MŠ.

 

Prosíme rodičov o malé občerstvenie pre deti

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 6. 2. 2019

Jarné prázdniny 2019

Milí rodičia,

v týždni od 25. februára do 1. marca prebiehajú jarné prázdniny. Prevádzka materskej školy je v tomto období prerušená.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 24. 2. 2019

Mimoriadne stretnutie rodičov detí MŠ

Vážení rodičia, 

pozývame vás na stretnutie rodičov detí materskej školy, ktoré sa uskutoční 

v pondelok 11. marca o 16.30 h v školskej jedálni ZŠ

Budú Vám poskytnuté informácie týkajúce sa prevádzky materskej školy počas stavebných prác súvisiacich s nadstavbou MŠ. Vaša účasť je nutná. 

Viera Mazáčková       PaedDr.Zuzana Kaliariková  
zástupkyňa pre MŠ    riaditeľka ZŠ s MŠ

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 6. 3. 2019

2% z dane z príjmu za rok 2018

Milí rodičia,

aj tento rok sa uchádzame o 2% z daní z príjmu za rok 2018. 2% z dane považujeme za jeden z významných zdrojov príjmu školy na účely jej materiálno – technického vybavenia. Za vaše 2% ďakujeme.

Všetky potrebné tlačivá a informácie nájdete na webstránke základnej školy.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 6. 3. 2019

Prijímanie detí do MŠ pre šk.rok 2018/2019

Milí rodičia,

zápis do materskej školy ZŠ s MŠ Hargašova 5 na školský rok 2019/2020 sa bude konať

od 23. apríla do 25. apríla 2019

v čase od 8:30 – 10:30 a od 15:00 – 16:30

v I. pavilóne základnej školy

Žiadosť a ďalšie informácie nájdete, ak kliknete na zobrazenie podrobností tohto príspevku.

 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 12. 3. 2019

Zápisnica zo stretnutia rodičov detí a vedenia ZŠ

Vážení rodičia,

k dispozícii je zápisnica z rodičovského združenia, ktoré sa konalo 11.3.2019: Zápisnica.pdf

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 15. 3. 2019

Organizácia tried počas prestavby MŠ

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že deti z tried Lienky a Včielky pôjdu od 25.3. 2019 do náhradných priestoroch v spoločenskom dome. Zároveň Vás pozývame na prehliadku novovybudovanej športovej haly, ktorá sa uskutoční v piatok 22.3.2019. Zraz záujemcov je o 8.00 h pred I. pavilónom ZŠ.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 20. 3. 2019

Zmena vstupu do školského areálu počas prestavby

Z dôvodu bezpečnosti v spojitosti s výstavbou MŠ bude zmenený vstup do školského areálu podľa priloženej mapky. Zmena trasy do jednotlivých areálov bude od pondelka 25.03.2019.

Ďakujeme za pochopenie.

(mapku nájdete na https://www.zahorskabystrica.sk/zmena-vstupu-do-skolskeho-arealu/)

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 23. 3. 2019

Organizácia tried počas prestavby MŠ - Kačičky

Milí rodičia,

na základe odporúčania bezpečnostného technika, ktorý zabezpečuje stavbu Vám oznamujeme, že deti navštevujúce triedu Kačičky pôjdu od 1. apríla do náhradných priestorov materského centra pri farskom úrade v Záhorskej Bystrici.

Priestory triedy musíme uvoľniť k 27. marcu. Ak máte možnosť nechať si deti doma už aj od 27.3. - 29.3. 2019 veľmi nám pomôžete. V tomto čase budú deti z triedy Kačičky rozdelené do ostatných tried.

V piatok 29.3.2019 z organizačných dôvodov bude prevádzka materskej školy do 16.30 h.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 26. 3. 2019

Prevádzka materskej školy počas prestavby

Na základe prijatých opatrení súvisiacich s nadstavbou materskej školy od 10. apríla 2019 je prevádzka materskej školy zabezpečená v náhradných priestoroch nasledovne:

Kačičky - materské centrum pri farskom úrade 7.00 - 16.30
Včielky - spoločenský dom 7.00 - 16.30
Lienky - spoločenský dom 7.00 - 16.30
Lastovičky - športová hala 7.00 - 17.00
Sovičky - športová hala 7.00 - 17.00

Deti z triedy Veveričky sú rozdelené do ostatných tried - informácie u p. zástupkyni Mazáčkovej

Tel. spojenie na čísle 02 65956116 je dočasne zrušené.

Ďakujem za pochopenie

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 11. 4. 2019

Veľkonočné prázdniny 2019

Počas veľkonočných školských prázdnin

od 18.04. - 23.04.3019

bude prevádzka materskej školy prerušená.

Veselé prežitie veľkonočných sviatkov všetkým rodičom a deťom prajú zamestnanci materskej školy.

kuriatka.jpg

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 17. 4. 2019

Oslava MDD 2019 na futbalovom ihrisku

mdd_2019_web_s.jpg


V piatok 14. júna pozývyme všetky deti aj s rodičmi na oslavu Medzinárodného dňa detí na futbalovom ihrisku na Tatranskej ulici./div>

 
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 16. 6. 2019

Lastovičky v školskom roku 2018/2019

Celý príspevok | Rubrika: Lastovičky Publikované: 18. 6. 2019

Sovičky v šk. roku 2018/2019

Celý príspevok | Rubrika: Sovičky Publikované: 30. 6. 2019

Oznámenie o výške príspevku na materskú školu.

Vážení rodičia, od 1. 9. 2019 nadobúda platnosť všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku, ktoré sa týka aj našej materskej školy. Jeho znenie si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 3. 7. 2019

Zápisný lístok na stravovanie

Vážení rodičia,

na prihlásenie Vášho dieťaťa na stravovanie v materskej škole Vás prosíme vyplniť tlačivo ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka. Pri nástupe dieťaťa do MŠ vyplnené tlačivo odovzdajte triednej učiteľke.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 28. 8. 2019

Prevádzka MŠ v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia, vítame Vaše deti i Vás v novom školskom roku 2019/2020. Prevádzka MŠ bude organizovaná nasledovne.

Trieda Sovičky 5-6ročné deti triedne učiteľky:
Eva Danková 
Mgr.Silvia Ondrisková 

Trieda Lastovičky 5-6 ročné deti triedne učiteľky: 
Bc. Mónika Jablonková 
Mgr. Daniela Udvardyová 

Triedy sú dočasne umiestnené v náhradných priestoroch športovej haly. Prevádzka: 7.00 - 17.00 h 

Trieda Lienky 5-6 ročné deti triedne učiteľky: 
Lenka Kapustová 
Radmila Turnerová 

Trieda je umiestnená v náhradných priestoroch spoločenského domu. Prevádzka 7.00 - 16.30 h 

Trieda Zajačiky 4-5 ročné deti triedne učiteľky: 
Monika Antalová 
Mgr. Martina Švecová 

Trieda je umiestnená v náhradných priestoroch materského centra na fare. Prevádzka 7.00 - 16.30 h 

Prevádzka ostatných tried bude čoskoro zabezpečená na prízemí v budove materskej školy.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 31. 8. 2019

Otvorenie tried v budove zrekonštruovanej materskej školy

V stredu 11.9.2019 sme otvorili 4 zrekonštruované triedy s prevádzkou od 7.00 hod – 16.30 hod

Všetky nové deti prijaté do MŠ boli zadelené do jednotlivých tried nasledovne:

Kačičky 3 - 4 ročné deti
Včielky 3 - 4 ročné deti
Žabky 4 ročné deti
Motýliky 4 - 5 ročné deti

Prevádzka tried Lastovičky, Sovičky, Lienky a Zajačiky naďalej pokračuje v náhradných priestoroch.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 14. 9. 2019

Najdené zložky

Sovičky - Advent

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 18
Zložiek: 0

Sovičky - Bezpečne na ceste

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 39
Zložiek: 0

Sovičky - Divadielka

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 13
Zložiek: 0

Sovičky - Ja a môj kamarát

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 14
Zložiek: 0

Sovičky - Vitaj starká, starký

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 8
Zložiek: 0

Sovičky - Spolupráca so školou - prváci

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 3
Zložiek: 0

Sovičky - Moja rodina

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Sovičky - Klope,klope dáždik

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 36
Zložiek: 0

Sovičky - Keď kamarát ochorie

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 31
Zložiek: 0

Lienky - Výchovný koncert

Datum: 15. 2. 2019
Fotografií: 41
Zložiek: 0

Lienky - Mikuláš

Datum: 15. 2. 2019
Fotografií: 32
Zložiek: 0

Lienky - Starí rodičia v MŠ

Datum: 15. 2. 2019
Fotografií: 29
Zložiek: 0

Lienky - Vianočné čítanie v ZŠ

Datum: 15. 2. 2019
Fotografií: 15
Zložiek: 0

Lienky - Vianočné dielničky

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 19
Zložiek: 0

Lienky - Deti v Gerione

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 21
Zložiek: 0

Lienky - Hurá, sneží!

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 37
Zložiek: 0

Lienky - Staráme sa o vtáčiky

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 11
Zložiek: 0

Lienky - Karneval

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 176
Zložiek: 0

Lienky - Vítanie nových občiankov

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 5
Zložiek: 0

Lienky - ZŠ - hráme sa na knižnicu

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 25
Zložiek: 0