Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Materská škola po skončení vianočných prázdnin

Prevádzka materskej školy je prerušená do 7. januára 2019. 
Milí rodičia, na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi sa tešíme 
v utorok 8. januára 2019
 
Veľa šťastia, zdravia, 
lásky a rodinnej pohody v roku 2019 
prajú zamestnanci materskej školy.
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 4. 1. 2019

Suma stravného pre predškolákov

Vážení rodičia, od 1. januára bola znížená úhrada rodiča ( zákonného zástupcu ) dieťaťa – predškoláka o dotáciu vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

Rodičia ( zákonní zástupcovia ) dieťaťa – predškoláka budú od 1.1.2019 uhrádzať stravné vo výške  0,68 € - príspevok na režijné náklady za každý deň, v ktorom dieťa odobralo stravu.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 5. 2. 2019

Karneval (fašiangy 2019)

klaun1.pngVšetkým deťom – veľkým, malým
na známosť sa dáva,
že sa v našej škôlke chystá
nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu – krásavci aj krásky,
prichystajú dopredu
na karneval masky.

 

 

balony.pngKarneval sa uskutoční dňa 
14. 2. 2019
v dopoľudňajších hodinách
v priestoroch MŠ.

 

Prosíme rodičov o malé občerstvenie pre deti

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 6. 2. 2019

Jarné prázdniny 2019

Milí rodičia,

v týždni od 25. februára do 1. marca prebiehajú jarné prázdniny. Prevádzka materskej školy je v tomto období prerušená.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 24. 2. 2019

Mimoriadne stretnutie rodičov detí MŠ

Vážení rodičia, 

pozývame vás na stretnutie rodičov detí materskej školy, ktoré sa uskutoční 

v pondelok 11. marca o 16.30 h v školskej jedálni ZŠ

Budú Vám poskytnuté informácie týkajúce sa prevádzky materskej školy počas stavebných prác súvisiacich s nadstavbou MŠ. Vaša účasť je nutná. 

Viera Mazáčková       PaedDr.Zuzana Kaliariková  
zástupkyňa pre MŠ    riaditeľka ZŠ s MŠ

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 6. 3. 2019

2% z dane z príjmu za rok 2018

Milí rodičia,

aj tento rok sa uchádzame o 2% z daní z príjmu za rok 2018. 2% z dane považujeme za jeden z významných zdrojov príjmu školy na účely jej materiálno – technického vybavenia. Za vaše 2% ďakujeme.

Všetky potrebné tlačivá a informácie nájdete na webstránke základnej školy.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 6. 3. 2019

Prijímanie detí do MŠ pre šk.rok 2018/2019

Milí rodičia,

zápis do materskej školy ZŠ s MŠ Hargašova 5 na školský rok 2019/2020 sa bude konať

od 23. apríla do 25. apríla 2019

v čase od 8:30 – 10:30 a od 15:00 – 16:30

v I. pavilóne základnej školy

Žiadosť a ďalšie informácie nájdete, ak kliknete na zobrazenie podrobností tohto príspevku.

 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 12. 3. 2019

Zápisnica zo stretnutia rodičov detí a vedenia ZŠ

Vážení rodičia,

k dispozícii je zápisnica z rodičovského združenia, ktoré sa konalo 11.3.2019: Zápisnica.pdf

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 15. 3. 2019

Organizácia tried počas prestavby MŠ

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že deti z tried Lienky a Včielky pôjdu od 25.3. 2019 do náhradných priestoroch v spoločenskom dome. Zároveň Vás pozývame na prehliadku novovybudovanej športovej haly, ktorá sa uskutoční v piatok 22.3.2019. Zraz záujemcov je o 8.00 h pred I. pavilónom ZŠ.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 20. 3. 2019

Zmena vstupu do školského areálu počas prestavby

Z dôvodu bezpečnosti v spojitosti s výstavbou MŠ bude zmenený vstup do školského areálu podľa priloženej mapky. Zmena trasy do jednotlivých areálov bude od pondelka 25.03.2019.

Ďakujeme za pochopenie.

(mapku nájdete na https://www.zahorskabystrica.sk/zmena-vstupu-do-skolskeho-arealu/)

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 23. 3. 2019

Organizácia tried počas prestavby MŠ - Kačičky

Milí rodičia,

na základe odporúčania bezpečnostného technika, ktorý zabezpečuje stavbu Vám oznamujeme, že deti navštevujúce triedu Kačičky pôjdu od 1. apríla do náhradných priestorov materského centra pri farskom úrade v Záhorskej Bystrici.

Priestory triedy musíme uvoľniť k 27. marcu. Ak máte možnosť nechať si deti doma už aj od 27.3. - 29.3. 2019 veľmi nám pomôžete. V tomto čase budú deti z triedy Kačičky rozdelené do ostatných tried.

V piatok 29.3.2019 z organizačných dôvodov bude prevádzka materskej školy do 16.30 h.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 26. 3. 2019

Prevádzka materskej školy počas prestavby

Na základe prijatých opatrení súvisiacich s nadstavbou materskej školy od 10. apríla 2019 je prevádzka materskej školy zabezpečená v náhradných priestoroch nasledovne:

Kačičky - materské centrum pri farskom úrade 7.00 - 16.30
Včielky - spoločenský dom 7.00 - 16.30
Lienky - spoločenský dom 7.00 - 16.30
Lastovičky - športová hala 7.00 - 17.00
Sovičky - športová hala 7.00 - 17.00

Deti z triedy Veveričky sú rozdelené do ostatných tried - informácie u p. zástupkyni Mazáčkovej

Tel. spojenie na čísle 02 65956116 je dočasne zrušené.

Ďakujem za pochopenie

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 11. 4. 2019

Veľkonočné prázdniny 2019

Počas veľkonočných školských prázdnin

od 18.04. - 23.04.3019

bude prevádzka materskej školy prerušená.

Veselé prežitie veľkonočných sviatkov všetkým rodičom a deťom prajú zamestnanci materskej školy.

kuriatka.jpg

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 17. 4. 2019

Oslava MDD 2019 na futbalovom ihrisku

mdd_2019_web_s.jpg


V piatok 14. júna pozývyme všetky deti aj s rodičmi na oslavu Medzinárodného dňa detí na futbalovom ihrisku na Tatranskej ulici./div>

 
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 16. 6. 2019

Lastovičky v školskom roku 2018/2019

Celý príspevok | Rubrika: Lastovičky Publikované: 18. 6. 2019

Sovičky v šk. roku 2018/2019

Celý príspevok | Rubrika: Sovičky Publikované: 30. 6. 2019

Oznámenie o výške príspevku na materskú školu.

Vážení rodičia, od 1. 9. 2019 nadobúda platnosť všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku, ktoré sa týka aj našej materskej školy. Jeho znenie si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 3. 7. 2019

Zápisný lístok na stravovanie

Vážení rodičia,

na prihlásenie Vášho dieťaťa na stravovanie v materskej škole Vás prosíme vyplniť tlačivo ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka. Pri nástupe dieťaťa do MŠ vyplnené tlačivo odovzdajte triednej učiteľke.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 28. 8. 2019

Prevádzka MŠ v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia, vítame Vaše deti i Vás v novom školskom roku 2019/2020. Prevádzka MŠ bude organizovaná nasledovne.

Trieda Sovičky 5-6ročné deti triedne učiteľky:
Eva Danková 
Mgr.Silvia Ondrisková 

Trieda Lastovičky 5-6 ročné deti triedne učiteľky: 
Bc. Mónika Jablonková 
Mgr. Daniela Udvardyová 

Triedy sú dočasne umiestnené v náhradných priestoroch športovej haly. Prevádzka: 7.00 - 17.00 h 

Trieda Lienky 5-6 ročné deti triedne učiteľky: 
Lenka Kapustová 
Radmila Turnerová 

Trieda je umiestnená v náhradných priestoroch spoločenského domu. Prevádzka 7.00 - 16.30 h 

Trieda Zajačiky 4-5 ročné deti triedne učiteľky: 
Monika Antalová 
Mgr. Martina Švecová 

Trieda je umiestnená v náhradných priestoroch materského centra na fare. Prevádzka 7.00 - 16.30 h 

Prevádzka ostatných tried bude čoskoro zabezpečená na prízemí v budove materskej školy.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 31. 8. 2019

Otvorenie tried v budove zrekonštruovanej materskej školy

V stredu 11.9.2019 sme otvorili 4 zrekonštruované triedy s prevádzkou od 7.00 hod – 16.30 hod

Všetky nové deti prijaté do MŠ boli zadelené do jednotlivých tried nasledovne:

Kačičky 3 - 4 ročné deti
Včielky 3 - 4 ročné deti
Žabky 4 ročné deti
Motýliky 4 - 5 ročné deti

Prevádzka tried Lastovičky, Sovičky, Lienky a Zajačiky naďalej pokračuje v náhradných priestoroch.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 14. 9. 2019

Najdené zložky

Sovičky - Advent

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 18
Zložiek: 0

Sovičky - Bezpečne na ceste

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 39
Zložiek: 0

Sovičky - Divadielka

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 13
Zložiek: 0

Sovičky - Ja a môj kamarát

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 14
Zložiek: 0

Sovičky - Vitaj starká, starký

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 8
Zložiek: 0

Sovičky - Spolupráca so školou - prváci

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 3
Zložiek: 0

Sovičky - Moja rodina

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Sovičky - Klope,klope dáždik

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 36
Zložiek: 0

Sovičky - Keď kamarát ochorie

Datum: 3. 2. 2019
Fotografií: 31
Zložiek: 0

Lienky - Výchovný koncert

Datum: 15. 2. 2019
Fotografií: 41
Zložiek: 0

Lienky - Mikuláš

Datum: 15. 2. 2019
Fotografií: 32
Zložiek: 0

Lienky - Starí rodičia v MŠ

Datum: 15. 2. 2019
Fotografií: 29
Zložiek: 0

Lienky - Vianočné čítanie v ZŠ

Datum: 15. 2. 2019
Fotografií: 15
Zložiek: 0

Lienky - Vianočné dielničky

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 19
Zložiek: 0

Lienky - Deti v Gerione

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 21
Zložiek: 0

Lienky - Hurá, sneží!

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 37
Zložiek: 0

Lienky - Staráme sa o vtáčiky

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 11
Zložiek: 0

Lienky - Karneval

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 176
Zložiek: 0

Lienky - Vítanie nových občiankov

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 5
Zložiek: 0

Lienky - ZŠ - hráme sa na knižnicu

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 25
Zložiek: 0