Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Prerušenie vyučovania od 11. januára

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem:

materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 15. 1. 2021

Prevádzka materskej školy obmedzená

Milí rodičia,

v období od 25. januára 2021 je naďalej prevádzka materskej školy zabezpečená len pre deti rodičov z krízovej infraštruktúry a deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať homeoffice.

O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 25. 1. 2021

Odklad nástupu do škôlky od 8. februára

Na základe odporúčania regionálneho hygienika (RÚVZ Bratislava) neotvárať školy v okresoch Bratislavského kraja a po dohode so zriaďovateľom

nástup žiakov 1.stupňa na prezenčné vyučovanie a

všetkých detí do materskej školy SA ODKLADÁ

Žiaci 1.stupňa pokračujú v dištančnom online vzdelávaní.


Materská škola bude otvorená len pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

 

VYJADRENIE REGIONÁLNEHO HYGIENIKA k dispozícii tu.

 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 6. 2. 2021

DETI A ŽIACI SA DO ŠKOLY ZATIAĽ NEVRÁTIA (k 15. februáru)

Na základe aktuálnej pandemickej situácie a rozhodnutia zriaďovateľa naša základná a materská škola bude po 15. februári pokračovať v súčasnom režime výučby. 

  • Žiaci prvého aj druhého stupňa základnej školy sa budú naďalej vyučovať dištančne. V prípade záujmu rodičov môže byť otvorený aj školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.
  • Materská škola ostane otvorená pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

S pozdravom Zuzana Kaliariková, riaditeľka ZŠ s MŠ Hargašova

 

 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 11. 2. 2021

Prerušenie prevádzky materskej školy 16.2. - 17.2.

Milí rodičia,

v dňoch 16.2. a 17.2.2021 bude prerušená prevádzka materskej školy

z dôvodu nežiaducich účinkov ( horúčka, bolesti kĺbov, bolesť hlavy...) po očkovaní pedagogických zamestnancov materskej školy.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 15. 2. 2021

Prevádzka materskej školy od 22. februára

Milí rodičia,

Na základe pretrvávajúcej zlej epidemiologickej situácie a v snahe zabrániť šíreniu coronavírusu medzi deťmi a zamestnancami školy ( po prvom očkovaní majú pedagogickí zamestnanci zníženú imunitu) so súhlasom zriaďovateľa prevádzka materskej školy bude od 22.2.2021 naďalej otvorená len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať home office.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 20. 2. 2021

Prevádzka materskej školy počas jarných prázdnin 1.3. - 5.3.

Milí rodičia,

v čase jarných školských prázdnin od 1.3. do 5.3.2021 bude prevádzka materskej školy zabezpečená v jednej triede pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje home office.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 23. 2. 2021

Prevádzka materskej školy od 8.3.

Na základe rozhodnutia ministra školstva vedy výskumu a športu so súhlasom zriaďovateľa vedenie ZŠ s MŠ oznamuje, že s cieľom spomaliť šírenie infekcie koronavírusu a obmedziť mobilitu obyvateľstva bude materská škola od 8.3. – 21.3.2021 otvorená prednostne pre deti rodičov, ktorým zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu z domácnosti.

Prevádzka MŠ je zabezpečená v dvoch triedach od 7.30 - 16,00 h.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ musí sa rodič preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu alebo potvrdením o výnimke po prekonaní choroby COVID-19 nie starším ako 7 dní. Zároveň odovzdá čestné prehlásenie podpísané obidvoma rodičmi.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 7. 3. 2021

Podporte našu škôlku 2% z Vašich daní v roku 2021

Naše občianske združenie „Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova“ sa dlhodobo snaží pomáhať pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a pri vytváraní príjemného a bezpečného školského prostredia pre našich žiakov, Vaše deti.

Podpora a pomoc sú pre našu školu potrebné, preto sa opäť uchádzame o 2% z Vašich daní za rok 2020.

Za Vašu podporu Vám ďakujeme!

TLAČIVÁ (vyhlásenie, poučenie, potvrdenie) 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 17. 3. 2021

Materská škola sa otvára aj pre predškolákov od 22. marca

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie, vyhlášky ÚVZ SR s prihliadnutím  na personálne zabezpečenie MŠ so súhlasom zriaďovateľa vedenie ZŠ s MŠ oznamuje, že s cieľom spomaliť šírenie infekcie koronavírusu a obmedziť  mobilitu obyvateľstva bude materská škola od 22.3.2021 otvorená prednostne pre

  • deti rodičov z kritickej infraštruktúry,
  • deti rodičov, ktorým zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu z domácnosti a pre
  • 5 - 6 ročné deti, ktoré navštevujú posledný rok predškolskej prípravy v MŠ pred vstupom do ZŠ.

Pri nástupe dieťaťa do skôlky prosíme odovzdať ČESTNÉ PREHLÁSENIE.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 19. 3. 2021

Veľkonočné prázdniny 2021

velkanoc.jpgPočas veľkonočných školských prázdnin

1.4.- 6.4.2021

bude prevádzka materskej školy prerušená.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa jarného slniečka a rodinnej pohody praje vedenie ZŠ s MŠ a 
zamestnanci materskej školy.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 25. 3. 2021

Prevádzka MŠ od 12.4.2021

Od pondelka 12.4.2021 bude prevádzka MŠ zabezpečená od 7.00 - 16.30 h pre všetky deti materskej školy. 

Zmeny, ktoré súvisia s otvorením MŠ:

  1. Zákonný zástupca vstupuje do šatne s dieťaťom, odovzdá čestné prehlásenie a potvrdenie o negatívnom teste, očkovaní alebo prekonaní choroby COVID 19 k nahliadnutiu priamo triednej učiteľke.  V opačnom prípade učiteľka  dieťa od rodiča nepreberie. 
  2. Každý  kto vstupuje do budovy MŠ /obidvaja rodičia, prípadne starí rodičia/  musia sa preukázať potvrdením o negatívnom teste nie starším ako 7 dní. S výnimkou osôb, ktoré už boli zaočkované druhou dávkou, alebo prekonali ochorenie COVID 19. Všetci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.
  3. S dieťaťom do budovy vstupuje vždy len 1 osoba, ktorá sa nezdržiava v spoločných priestoroch a čím skôr opustí budovu MŠ.
  4. Do stravovacieho systému sú prihlásené všetky deti, odhlášku z obeda, ak dieťa nepríde do MŠ je nutné v elektronickom systéme vykonať do nedele 11.4.2021 do 15.00 h.
  5. Ak dieťa nie je prítomné v MŠ viac ako 5 pracovných dní, rodič odovzdá triednej učiteľke aj vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

ČESTNÉ PREHLÁSENIA na vytlačenie.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 11. 4. 2021

Zápis detí Materskej školy Hargašova 5 v školskom roku 2021/2022

Termín podávania žiadostí: od 3.5.2021 do 7.5.2021 ELEKTRONICKY
Vyplnenú žiadosť spolu so sprievodnými dokumentami rodič prinesie v stanovenom čase osobne od 10.5. do 15.5.


deti.jpeg

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 11. 4. 2021

Dbáme o zdravie detí

garmicidneziarice.jpgVďaka OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova a vďaka sponzorovi máme v budovách základnej školy, materskej školy a v školskej jedálni germicídne žiariče, ktoré dezinfikujú priestor a predmety v ňom. K inštalácii sa pristúpilo z dôvodu pretrvávajúceho pandemického stavu a ochrany zdravia žiakov.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 23. 4. 2021

Májový zber papiera

Od 3.5. do 14.5.2021 sa uskutoční na ZŠ s MŠ Hargašova "ZBER PAPIERA".

Miesto: pred kotolňou školy (stabilné miesto ako po minulé roky)

Čas: ráno od 7:30 do 8:00, poobede od 16:00 do 17:00

zberpapiera.jpeg

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 1. 5. 2021

Zmeny v opatreniach od 3.5.2021

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie je Bratislava so svojimi  mestskými časťami podľa COVID AUTOMATU v 2. stupni varovania (červený okres). To znamená, že zákonní zástupcovia sa nebudú musieť od pondelka 3.5.2021 podľa vyhlášky č. 197/2021 a uznesenie vlády 215/2021 preukázať platným negatívnym testom.

Pri prerušení  dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca dieťaťa predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 1. 5. 2021

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Od utorka 6.7.2021 prevádzka materskej školy je zabezpečená pre vopred prihlásené deti v prázdninovom režime, t.j.

v 4 triedach od 7,00 do 16,30.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 5. 7. 2021

Najdené zložky

Neboli najdené žiadne zložky