> MŠ Záhorská Bystrica - 2021
Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Prerušenie vyučovania od 11. januára

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem:

materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 15. 1. 2021

Prevádzka materskej školy obmedzená

Milí rodičia,

v období od 25. januára 2021 je naďalej prevádzka materskej školy zabezpečená len pre deti rodičov z krízovej infraštruktúry a deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať homeoffice.

O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 25. 1. 2021

Odklad nástupu do škôlky od 8. februára

Na základe odporúčania regionálneho hygienika (RÚVZ Bratislava) neotvárať školy v okresoch Bratislavského kraja a po dohode so zriaďovateľom

nástup žiakov 1.stupňa na prezenčné vyučovanie a

všetkých detí do materskej školy SA ODKLADÁ

Žiaci 1.stupňa pokračujú v dištančnom online vzdelávaní.


Materská škola bude otvorená len pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

 

VYJADRENIE REGIONÁLNEHO HYGIENIKA k dispozícii tu.

 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 6. 2. 2021

DETI A ŽIACI SA DO ŠKOLY ZATIAĽ NEVRÁTIA (k 15. februáru)

Na základe aktuálnej pandemickej situácie a rozhodnutia zriaďovateľa naša základná a materská škola bude po 15. februári pokračovať v súčasnom režime výučby. 

  • Žiaci prvého aj druhého stupňa základnej školy sa budú naďalej vyučovať dištančne. V prípade záujmu rodičov môže byť otvorený aj školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.
  • Materská škola ostane otvorená pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

S pozdravom Zuzana Kaliariková, riaditeľka ZŠ s MŠ Hargašova

 

 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 11. 2. 2021

Prerušenie prevádzky materskej školy 16.2. - 17.2.

Milí rodičia,

v dňoch 16.2. a 17.2.2021 bude prerušená prevádzka materskej školy

z dôvodu nežiaducich účinkov ( horúčka, bolesti kĺbov, bolesť hlavy...) po očkovaní pedagogických zamestnancov materskej školy.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 15. 2. 2021

Prevádzka materskej školy od 22. februára

Milí rodičia,

Na základe pretrvávajúcej zlej epidemiologickej situácie a v snahe zabrániť šíreniu coronavírusu medzi deťmi a zamestnancami školy ( po prvom očkovaní majú pedagogickí zamestnanci zníženú imunitu) so súhlasom zriaďovateľa prevádzka materskej školy bude od 22.2.2021 naďalej otvorená len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať home office.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 20. 2. 2021

Prevádzka materskej školy počas jarných prázdnin 1.3. - 5.3.

Milí rodičia,

v čase jarných školských prázdnin od 1.3. do 5.3.2021 bude prevádzka materskej školy zabezpečená v jednej triede pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje home office.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 23. 2. 2021

Prevádzka materskej školy od 8.3.

Na základe rozhodnutia ministra školstva vedy výskumu a športu so súhlasom zriaďovateľa vedenie ZŠ s MŠ oznamuje, že s cieľom spomaliť šírenie infekcie koronavírusu a obmedziť mobilitu obyvateľstva bude materská škola od 8.3. – 21.3.2021 otvorená prednostne pre deti rodičov, ktorým zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu z domácnosti.

Prevádzka MŠ je zabezpečená v dvoch triedach od 7.30 - 16,00 h.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ musí sa rodič preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu alebo potvrdením o výnimke po prekonaní choroby COVID-19 nie starším ako 7 dní. Zároveň odovzdá čestné prehlásenie podpísané obidvoma rodičmi.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 7. 3. 2021

Podporte našu škôlku 2% z Vašich daní v roku 2021

Naše občianske združenie „Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova“ sa dlhodobo snaží pomáhať pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a pri vytváraní príjemného a bezpečného školského prostredia pre našich žiakov, Vaše deti.

Podpora a pomoc sú pre našu školu potrebné, preto sa opäť uchádzame o 2% z Vašich daní za rok 2020.

Za Vašu podporu Vám ďakujeme!

TLAČIVÁ (vyhlásenie, poučenie, potvrdenie) 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 17. 3. 2021

Materská škola sa otvára aj pre predškolákov od 22. marca

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie, vyhlášky ÚVZ SR s prihliadnutím  na personálne zabezpečenie MŠ so súhlasom zriaďovateľa vedenie ZŠ s MŠ oznamuje, že s cieľom spomaliť šírenie infekcie koronavírusu a obmedziť  mobilitu obyvateľstva bude materská škola od 22.3.2021 otvorená prednostne pre

  • deti rodičov z kritickej infraštruktúry,
  • deti rodičov, ktorým zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu z domácnosti a pre
  • 5 - 6 ročné deti, ktoré navštevujú posledný rok predškolskej prípravy v MŠ pred vstupom do ZŠ.

Pri nástupe dieťaťa do skôlky prosíme odovzdať ČESTNÉ PREHLÁSENIE.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 19. 3. 2021

Veľkonočné prázdniny 2021

velkanoc.jpgPočas veľkonočných školských prázdnin

1.4.- 6.4.2021

bude prevádzka materskej školy prerušená.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa jarného slniečka a rodinnej pohody praje vedenie ZŠ s MŠ a 
zamestnanci materskej školy.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 25. 3. 2021

Prevádzka MŠ od 12.4.2021

Od pondelka 12.4.2021 bude prevádzka MŠ zabezpečená od 7.00 - 16.30 h pre všetky deti materskej školy. 

Zmeny, ktoré súvisia s otvorením MŠ:

  1. Zákonný zástupca vstupuje do šatne s dieťaťom, odovzdá čestné prehlásenie a potvrdenie o negatívnom teste, očkovaní alebo prekonaní choroby COVID 19 k nahliadnutiu priamo triednej učiteľke.  V opačnom prípade učiteľka  dieťa od rodiča nepreberie. 
  2. Každý  kto vstupuje do budovy MŠ /obidvaja rodičia, prípadne starí rodičia/  musia sa preukázať potvrdením o negatívnom teste nie starším ako 7 dní. S výnimkou osôb, ktoré už boli zaočkované druhou dávkou, alebo prekonali ochorenie COVID 19. Všetci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.
  3. S dieťaťom do budovy vstupuje vždy len 1 osoba, ktorá sa nezdržiava v spoločných priestoroch a čím skôr opustí budovu MŠ.
  4. Do stravovacieho systému sú prihlásené všetky deti, odhlášku z obeda, ak dieťa nepríde do MŠ je nutné v elektronickom systéme vykonať do nedele 11.4.2021 do 15.00 h.
  5. Ak dieťa nie je prítomné v MŠ viac ako 5 pracovných dní, rodič odovzdá triednej učiteľke aj vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

ČESTNÉ PREHLÁSENIA na vytlačenie.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 11. 4. 2021

Zápis detí Materskej školy Hargašova 5 v školskom roku 2021/2022

Termín podávania žiadostí: od 3.5.2021 do 7.5.2021 ELEKTRONICKY
Vyplnenú žiadosť spolu so sprievodnými dokumentami rodič prinesie v stanovenom čase osobne od 10.5. do 15.5.


deti.jpeg

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 11. 4. 2021

Dbáme o zdravie detí

garmicidneziarice.jpgVďaka OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova a vďaka sponzorovi máme v budovách základnej školy, materskej školy a v školskej jedálni germicídne žiariče, ktoré dezinfikujú priestor a predmety v ňom. K inštalácii sa pristúpilo z dôvodu pretrvávajúceho pandemického stavu a ochrany zdravia žiakov.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 23. 4. 2021

Májový zber papiera

Od 3.5. do 14.5.2021 sa uskutoční na ZŠ s MŠ Hargašova "ZBER PAPIERA".

Miesto: pred kotolňou školy (stabilné miesto ako po minulé roky)

Čas: ráno od 7:30 do 8:00, poobede od 16:00 do 17:00

zberpapiera.jpeg

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 1. 5. 2021

Zmeny v opatreniach od 3.5.2021

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie je Bratislava so svojimi  mestskými časťami podľa COVID AUTOMATU v 2. stupni varovania (červený okres). To znamená, že zákonní zástupcovia sa nebudú musieť od pondelka 3.5.2021 podľa vyhlášky č. 197/2021 a uznesenie vlády 215/2021 preukázať platným negatívnym testom.

Pri prerušení  dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca dieťaťa predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 1. 5. 2021

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Od utorka 6.7.2021 prevádzka materskej školy je zabezpečená pre vopred prihlásené deti v prázdninovom režime, t.j.

v 4 triedach od 7,00 do 16,30.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 5. 7. 2021

Nový školský rok 2021/2022

slniecko.pngSvieť mi, slnko pod nožičky,
vykračujem do školičky.
Nebudem tam predsa sám,
kamarátov veľa mám.

Už sme všetci vedno spolu,
tešíme sa dnes na školu.
Svieť nám slnko, svieť nám len,
na náš prvý školský deň.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 1. 9. 2021

Rozdelenie detí do tried v šk. roku 2021/2022

Milí rodičia, s radosťou Vám oznamujeme otvorenie materskej školy v školskom roku 2021/2022 od 2. septembra 2021.

Prevádzka materskej školy je od 7.00 do 16.30

Rozdelenie tried

Prízemie
Kačičky 3 ročné deti
Žabky 3 ročné deti
Lienky 4 – 5 ročné deti
Mravčeky 5 – 6 ročné deti
Poschodie
Kuriatka 4 ročné deti
Zajačiky 4 – 5 ročné deti
Motýliky 5 – 6 ročné deti
Včielky 5 – 6 ročné deti
Trieda na ulici Čsl. tankistov
Lastovičky 5 – 6 ročné deti
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 2. 9. 2021

Vstup do školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 30. 11. 2021

Najdené zložky

Neboli najdené žiadne zložky