> MŠ Záhorská Bystrica - 2022
Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Aktualizácia školského semafóru k 25.1.2022

skolsky-semafor.pngMilí rodičia,

dávame Vám k dispozícii aktualizovanú verziu školského semafóru k 25.1.2022.

Taktiež Vás prosíme o vyplnenie vyhlásenia o bezpríznakovosti v prípade potreby.

Do pozornosti dávame aj manuál na určenie závažnosti zdravého stavu Vášho dieťaťa.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 1. 2. 2022

Depistáž školskej zrelosti 2022

Okolo šiesteho roku života väčšina detí dosahuje celkovo taký stupeň vývinu, ktorý im umožňuje začať si úspešne  osvojovať školské znalosti  a zvládnuť nároky školy. Hovoríme o školskej zrelosti, používa sa tiež termín školská spôsobilosť alebo školská pripravenosť. Ide o zrelosť vo viacerých oblastiach: telesnej, rozumovej, rečovej, emocionálnej, sociálnej, pracovno-vôľovej. (Podrobnejšie sa o školskej zrelosti môžete dočítať napr. v článku Skôr než pôjde do školy na stránke www.psychologickeporadenstvo.sk).

Niektoré deti môžu však v niektorých oblastiach vývinu zaostávať. Cieľom depistáže je takéto deti identifikovať a následne odporučiť rodičom a učiteľkám MŠ, aby sa u týchto detí zamerali na  stimuláciu tých funkcií, ktoré ešte nedosahujú požadovaný stupeň vývinu. Dá sa tým predísť ťažkostiam, ktoré by dieťa mohlo mať v prvom ročníku pri osvojovaní písania, čítania a počítania.

Depistáž školskej zrelosti sa uskutoční v našej MŠ len pre deti odporučené triednymi učiteľkami 16.2.2022.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 15. 2. 2022

Aktualizácia školského semafóru k 4.2.2022

skolsky-semafor.pngMilí rodičia,

dávame Vám k dispozícii aktualizovanú verziu školského semafóru k 25.1.2022.

Taktiež Vás prosíme o vyplnenie vyhlásenia o bezpríznakovosti v prípade potreby.

Do pozornosti dávame aj manuál na určenie závažnosti zdravého stavu Vášho dieťaťa.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 15. 2. 2022

Karneval 2022

klaun1.pngVšetkým deťom – veľkým, malým
na známosť sa dáva,
že sa v našej škôlke chystá
nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu – krásavci aj krásky,
prichystajú dopredu
na karneval masky.

 

 

balony.pngKarneval sa uskutoční dňa 
23. 2. 2022
v dopoludňajších hodinách
v jendotlivých triedach MŠ.

 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 21. 2. 2022

2% z dane z príjmu za rok 2021

Vážení rodičia,

Ď A K U J E M E za Vaše 2% z dane z príjmu za rok 2021.

Potrebné dokumenty na stiahnutie a vytlačenie

 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 28. 3. 2022

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 2022

Termín podávania žiadostí pre školský rok 2022/23 je od 2.mája 2022 do 6.mája 2022.

Zákonní zástupcovia vypĺňajú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie elektronicky na https://mshargasova.edupage.org/register/ žiadosť bude sprístupnená od 20.4. – 30.4.2022.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 15. júna 2022.

 

Kliknite pre viac informácií...

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 4. 4. 2022

Najdené zložky

Neboli najdené žiadne zložky