Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne dokumenty

Dotazník Anamnestický dotazník s informovanými súhlasmi.

Stanovy Stanovy rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ.

Zoznam Školský poriadok Materskej školy.

 

Dokumenty na stiahnutie

Splnomocnenie Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z Materskej školy.

Súhlas Súhlas s návštevou krúžku v Materskej škole.

Súhlas Informovaný súhlas pre návštevu hipoterapie na koníkoch.

Vyhlásenie Vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti dieťaťa.