> MŠ Záhorská Bystrica - Logopedická starostlivosť
Choď na obsah Choď na menu
 


Logopedické služby

V spolupráci s Inštitútom detskej reči ponúkame logopedické služby:

 

1. Logopedický krúžok

 

1x týždenne 30 minút môže aj Vaše dieťa pracovať s logopédom na nácviku správnej výslovnosti a rozvoji svojich jazykových schopností. V tomto šk. roku nastala zmena v cene jednej lekcie nasledovne:

Dieťa je na jednej lekcii vo dvojici s iným dieťaťom: cena jednej lekcie je 5 € / dieťa.

Dieťa pracuje s logopédom individuálne: cena jednej lekcie je 10 €.

V cene lekcie je materiál na prácu počas lekcie, domáce úlohy na prácu doma, komunikácia s rodičom prostredníctvom emailu, 1x mesačne otvorená hodina pre rodičov.

V prípade záujmu o prihlásenie Vášho dieťaťa dopíšte prosím jeho meno na zoznam a vyznačte, či máte záujem o individuálne lekcie alebo lekcie vo dvojici.

 

1. Logopedický skríning

 

Logopedický skríning je orientačné posúdenie úrovne vývinu reči dieťaťa. Môže byť zameraný na vývin reči (u menších deti do cca 4 rokov), na posúdenie artikulácie (výslovnosti) alebo na vyhodnotenie oboch týchto oblastí.

Cena za jedno vyšetrenie je 5 € vrátane logopedickej správy. Absolvovaním skríningu sa neaväzujete k ďalšej spolupráci s logopédom.

Prosíme záujemcov o vyšetrenie dieťaťa, aby vypísali a odovzdali p. učiteľke prihlášku na vyšetrenie. Skríning sa uskutoční po dohovore s logopédom.

Kontakt

Súkromné centrum ŠPP Inštitút detskej reči, Štefánikova 16, 811 04 Bratislava.

Tel.: 02/52444052, 0904 690 791.

www.detskarec.sk

Mgr. Tokárová Oľga