> MŠ Záhorská Bystrica - OZ BSN - O nás - BYSTRICKÝ SVET NAJMENŠÍCH – Partner Materskej školy
Choď na obsah Choď na menu
 


BYSTRICKÝ SVET NAJMENŠÍCH – Partner Materskej školy

Publikované: 28. 5. 2012

bsn-logo.pngV roku 2003 založila skupina nadšencov — rodičov detí navštevujúcich materskú školu spolu so zamestnancami materskej školy občianske združenie Bystrický svet najmenších („BSN“). Jeho členmi sú dnes aktívni rodičia, nadšenci dobrovoľníci, ktorých deti dnes navštevujú materskú školu, základnú školu a tiež takí rodičia, ktorých deti už do našej školy nechodia, prípadne niektorí obyvatelia Záhorskej Bystrice.

Občianske združenie BSN má v predmete svojej činnosti podporu vzdelávacích a športových školských a mimoškolských aktivít organizovaných školou alebo priamo rodičmi – obyvateľmi obce Záhorská Bystrica. Od začiatku svojej činnosti sa snaží podporovať projekty v oblasti výchovy a vzdelávania, zapája sa prostredníctvom svojich členov do organizovania kultúrnych a športových podujatí v škole a v obci.

Od prvého roka svojej činnosti spolufinancuje a hradí náklady spojené s organizáciou a návštevou kultúrnych, spoločenských a športových akcií detí, nakupuje materiálne vybavenie a zariadenie pre materskú školu, ako aj pracovné a výukové pomôcky, hračky a knihy pre deti a pedagógov v materskej škole. Finančne tiež prispieva na prevádzkové a administratívne náklady materskej školy, niektorých nákladov základnej školy a školského klubu.

V počiatočných rokoch sa významne podieľalo na rekonštrukcii toaliet, tried, tanečnej miestnosti na Základnej škole, rekonštrukcii priestorov v Materskej škole, ako aj na kompletnom prebudovaní hygienických zariadení v telocvični a v jedálni základnej školy. Zapája sa do projektu čistá škola formou nákupu hygienických zariadení a potrieb pre ZŠ a pre MŠ.

Bystrickému svetu najmenších sa podarilo postaviť pri materskej škole dve kompletné detské ihriská, zveľadiť, zkultúrniť a ošetrovať kompletne areál základnej a materskej školy, postaviť a prebudovať v spolupráci s miestnym úradom a sponzormi športoviská – bežeckú dráhu s doskočiskom, basketbalové a  futbalové ihrisko. Veľkým projektom dobrovoľníkov a sponzorov je hokejbalové ihrisko, slúžiace v zime ako prírodné klzisko, ktoré je zatiaľ našou najväčšou akciou. V areáli školského dvora sme s pomocou grantov dobudovali okolie futbalového miniihriska, asfaltové chodníky, múr a zadný vstup do areálu, ako aj osadili lavičky, smetné koše, vysadili stromy a opravili plot areálu.

Od začiatku činnosti podporujeme na základe spolupráce so sponzormi aj športový klub ŠK Hargašova a ich oddiely florbalu a modernej gymnastiky. Rovnako podporujeme miestnu organizáciu Matice Slovenskej a jej tanečno hudobný detský kultúrny súbor Ribinky.

Finančné zdroje pre projekty a pomoc v materskej škole získavame formou príspevkov rodičov (v tomto školskom roku bol navrhnutý príspevok  60 € na dieťa v MŠ). Propagáciou svojej činnosti sa uchádzame o širokú podporu zo strany občanov a podnikateľov formou ich darov a príspevkov z 2% dane z príjmov. Od roku 2003 sme sa zapojili do desiatok grantových programov a projektov rôznych firiem a organizácií (Orange, T-Mobile, Siemens, VÚB, Nadácia Pontis, Komunitná nadácia, Nadácia Markíza, Ministerstvo školstva) prostredníctvom aktivity našich členov alebo v spolupráci s niektorými pedagógmi ZŠ a MŠ.

Už 9 rokov sa nám darí zjednocovať úsilie miestneho úradu, rodičov detí a miestnych podnikateľov pri spolufinancovaní školských a mimoškolských aktivít našich detí.

Budeme radi, ak sa k nám pridáte a svojou finančnou pomocou a hlavne aktivitou podporíme naše deti, našu školu a našu obec aj v budúcnosti.