> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy
Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy

Príspevky

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 2022

Termín podávania žiadostí pre školský rok 2022/23 je od 2.mája 2022 do 6.mája 2022.

Zákonní zástupcovia vypĺňajú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie elektronicky na https://mshargasova.edupage.org/register/ žiadosť bude sprístupnená od 20.4. – 30.4.2022.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 15. júna 2022.

 

Kliknite pre viac informácií...

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 4. 4. 2022

2% z dane z príjmu za rok 2021

Vážení rodičia,

Ď A K U J E M E za Vaše 2% z dane z príjmu za rok 2021.

Potrebné dokumenty na stiahnutie a vytlačenie

 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 28. 3. 2022

Karneval 2022

klaun1.pngVšetkým deťom – veľkým, malým
na známosť sa dáva,
že sa v našej škôlke chystá
nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu – krásavci aj krásky,
prichystajú dopredu
na karneval masky.

 

 

balony.pngKarneval sa uskutoční dňa 
23. 2. 2022
v dopoludňajších hodinách
v jendotlivých triedach MŠ.

 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 21. 2. 2022

Aktualizácia školského semafóru k 4.2.2022

skolsky-semafor.pngMilí rodičia,

dávame Vám k dispozícii aktualizovanú verziu školského semafóru k 25.1.2022.

Taktiež Vás prosíme o vyplnenie vyhlásenia o bezpríznakovosti v prípade potreby.

Do pozornosti dávame aj manuál na určenie závažnosti zdravého stavu Vášho dieťaťa.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 15. 2. 2022

Depistáž školskej zrelosti 2022

Okolo šiesteho roku života väčšina detí dosahuje celkovo taký stupeň vývinu, ktorý im umožňuje začať si úspešne  osvojovať školské znalosti  a zvládnuť nároky školy. Hovoríme o školskej zrelosti, používa sa tiež termín školská spôsobilosť alebo školská pripravenosť. Ide o zrelosť vo viacerých oblastiach: telesnej, rozumovej, rečovej, emocionálnej, sociálnej, pracovno-vôľovej. (Podrobnejšie sa o školskej zrelosti môžete dočítať napr. v článku Skôr než pôjde do školy na stránke www.psychologickeporadenstvo.sk).

Niektoré deti môžu však v niektorých oblastiach vývinu zaostávať. Cieľom depistáže je takéto deti identifikovať a následne odporučiť rodičom a učiteľkám MŠ, aby sa u týchto detí zamerali na  stimuláciu tých funkcií, ktoré ešte nedosahujú požadovaný stupeň vývinu. Dá sa tým predísť ťažkostiam, ktoré by dieťa mohlo mať v prvom ročníku pri osvojovaní písania, čítania a počítania.

Depistáž školskej zrelosti sa uskutoční v našej MŠ len pre deti odporučené triednymi učiteľkami 16.2.2022.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 15. 2. 2022

Aktualizácia školského semafóru k 25.1.2022

skolsky-semafor.pngMilí rodičia,

dávame Vám k dispozícii aktualizovanú verziu školského semafóru k 25.1.2022.

Taktiež Vás prosíme o vyplnenie vyhlásenia o bezpríznakovosti v prípade potreby.

Do pozornosti dávame aj manuál na určenie závažnosti zdravého stavu Vášho dieťaťa.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 1. 2. 2022

Školský semafor 2021

skolsky-semafor.pngNa našu materskú školu sa vzťahuje školský semafor - manuál obsahujúci rehľad zákonných povinností aodborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19.

Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“). Stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí.

Manuál je voľne k dispozícii na stiahnutie: školský samfor.pdf

 

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 30. 11. 2021

Vstup do školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 30. 11. 2021

Rozdelenie detí do tried v šk. roku 2021/2022

Milí rodičia, s radosťou Vám oznamujeme otvorenie materskej školy v školskom roku 2021/2022 od 2. septembra 2021.

Prevádzka materskej školy je od 7.00 do 16.30

Rozdelenie tried

Prízemie
Kačičky 3 ročné deti
Žabky 3 ročné deti
Lienky 4 – 5 ročné deti
Mravčeky 5 – 6 ročné deti
Poschodie
Kuriatka 4 ročné deti
Zajačiky 4 – 5 ročné deti
Motýliky 5 – 6 ročné deti
Včielky 5 – 6 ročné deti
Trieda na ulici Čsl. tankistov
Lastovičky 5 – 6 ročné deti
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 2. 9. 2021

Nový školský rok 2021/2022

slniecko.pngSvieť mi, slnko pod nožičky,
vykračujem do školičky.
Nebudem tam predsa sám,
kamarátov veľa mám.

Už sme všetci vedno spolu,
tešíme sa dnes na školu.
Svieť nám slnko, svieť nám len,
na náš prvý školský deň.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 1. 9. 2021

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

následující »