> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy
Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy

Príspevky

Termín tanečného krúžku

Termín tanečného krúžku pre deti z tried Žabky a Včielky je vždy v utorok o 14:30 hod.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 4. 10. 2011

Výsledky volieb do Rady školy z 20. 9. 2011

Výsledky volieb zástupcov rodičov žiakov Materskej školy do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Hargašova 5, Bratislava zo dňa 20. 9. 2011

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 21. 9. 2011

Krúžky v šk. roku 2011/2012

Boli doplnené informácie o prebiehajúcich krúžkoch v tomto školskom roku na našej MŠ.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 21. 9. 2011

Opakované voľby do Rady školy — doplnené

Dňa 20. 9. 2011 (utorok) od 15:30 hod. do 17:00 hod. sa v priestoroch Materskej školy uskutočnia Opakované voľby do Rady školy.

Prihlášky kandidátov do RŠ je možné podať do 20. 9. 2011 do 8:00 hod.

List starostu Záhorskej Bystrice Ing. Jozefa Krúpu k rodičom detí navštevujúcich MŠ.

Doplnený Volebný poriadok a Hlasovací lístok.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 20. 9. 2011

Výsledky volieb do Rady školy

Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Hargašova 5, Bratislava za rodičov Materskej školy zo dňa 13. 9. 2011.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 14. 9. 2011

Voľby do Rady školy — doplnené

V príspevku nájdete jednotlivé kroky ako zvoliť kandidáta za MŠ do Rady školy.

Doplnený Volebný poriadok pre voľby Rady školy.

Doplnený návrh kandidátov MŠ do Rady školy:

  • Mgr. Ľubomíra Jankechová
  • Eva Matyášová
  • Ing. Eva Šimeková
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 9. 9. 2011

Pozvánka na plenárnu schôdzu

Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2011 o 16:00 hod. v Materskej škole – v triede Lienky.

Program schôdze:

  • Otvorenie
  • Školský poriadok
  • Školský vzdelávací program – pripravované akcie
  • Krúžková činnosť
  • Rôzne
  • Diskusia
  • Voľba člena do Rady školy
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 9. 9. 2011

Začiatok školského roka 2011/2012

Obrázok Ahoj, milý kamarát
poď sa spolu s nami hrať.

Ja som tvoja kamarátka
a ty si môj kamarát,

ja dám rúčku, ty sa usmej,
budeme sa spolu hrať.

Milí kamaráti, po prázdninách vás aj vašich nových kamarátov radi medzi nami privítame v pondelok 5. septembra 2011.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 4. 9. 2011

« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28