> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy
Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy

Príspevky

Termín biblického krúžku

Biiblický krúžok prebieha každý pondelok v termínoch:

 • I. skupina — Sovičky : 14:00 — 14.30 hod.
 • II. skupina — Žabky a Lienky: 14:35 — 15:05 hod.
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 24. 10. 2011

Určenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

Od 01. 09. 2011 je výška príspevku rodiča na čiastočnú úhradu výdavkov Materskej školy určená na 13,- € mesačne. Tento príspevok uhrádza rodič (zákonný zástupca) dieťaťa vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 10. 10. 2011

Hipoterapia na koníkoch

Najbližší termín hipoterapie na koníkoch je v piatok 7. 10. 2011.

Rodičia môžu prihlásiť svoje deti u triednych učiteliek.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 4. 10. 2011

Termín tanečného krúžku

Termín tanečného krúžku pre deti z tried Žabky a Včielky je vždy v utorok o 14:30 hod.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 4. 10. 2011

Výsledky volieb do Rady školy z 20. 9. 2011

Výsledky volieb zástupcov rodičov žiakov Materskej školy do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Hargašova 5, Bratislava zo dňa 20. 9. 2011

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 21. 9. 2011

Krúžky v šk. roku 2011/2012

Boli doplnené informácie o prebiehajúcich krúžkoch v tomto školskom roku na našej MŠ.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 21. 9. 2011

Opakované voľby do Rady školy — doplnené

Dňa 20. 9. 2011 (utorok) od 15:30 hod. do 17:00 hod. sa v priestoroch Materskej školy uskutočnia Opakované voľby do Rady školy.

Prihlášky kandidátov do RŠ je možné podať do 20. 9. 2011 do 8:00 hod.

List starostu Záhorskej Bystrice Ing. Jozefa Krúpu k rodičom detí navštevujúcich MŠ.

Doplnený Volebný poriadok a Hlasovací lístok.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 20. 9. 2011

Výsledky volieb do Rady školy

Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Hargašova 5, Bratislava za rodičov Materskej školy zo dňa 13. 9. 2011.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 14. 9. 2011

Voľby do Rady školy — doplnené

V príspevku nájdete jednotlivé kroky ako zvoliť kandidáta za MŠ do Rady školy.

Doplnený Volebný poriadok pre voľby Rady školy.

Doplnený návrh kandidátov MŠ do Rady školy:

 • Mgr. Ľubomíra Jankechová
 • Eva Matyášová
 • Ing. Eva Šimeková
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 9. 9. 2011

Pozvánka na plenárnu schôdzu

Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2011 o 16:00 hod. v Materskej škole – v triede Lienky.

Program schôdze:

 • Otvorenie
 • Školský poriadok
 • Školský vzdelávací program – pripravované akcie
 • Krúžková činnosť
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Voľba člena do Rady školy
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 9. 9. 2011

« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

následující »