> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy
Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy

Príspevky

Prevádzka materskej školy v týždni v týždni od 25.1. do 29.1

Milí rodičia,

v týždni od 25.1. do 29.1.2021 je naďalej prevádzka materskej školy zabezpečená len pre deti rodičov z krízovej infraštruktúry a deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať homeoffice.

O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 25. 1. 2021

Prerušenie vyučovania od 11. januára

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem:

materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 15. 1. 2021

Vianoce 2021

Pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny

a v novom roku 2021 veľa zdravia

Vám všetkým prajú zamestnanci školy.

vianocnzstromek.jpg

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 17. 12. 2020

Vianočné prázdniny 2021

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, vykonaného
prieskumu a vyhodnotenia záujmu rodičov o dochádzku detí
do MŠ v čase školských vianočných prázdnin, prevádzka
materskej školy bude so súhlasom zriaďovateľa prerušená od

21.12.2020 – 08.01.2021.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 17. 12. 2020

Mimoriadne školské prázdniny 2020

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 s prihliadnutím na organizačno-personálne zabezpečenie bude v čase mimoriadnych školských prázdnin prevádzka materskej školy zabezpečená nasledovne:

Piatok 6.11.2020  - prerušená prevádzka / všetky deti odhlásené zo stravy

Pondelok 9.11.2020 - riadna prevádzka 7,00 - 16,30 

Ak Vaše dieťa v pondelok nepríde, žiadame Vás, aby ste ho odhlásili  cez systém Compass-group najneskôr v nedeľu do 15.00 h.

V triede Lienky je prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť do 8.11.2020 na základe rozhodnutia RÚVZ z dôvodu karantény.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 5. 11. 2020

Zber starého papiera 2020

zber-papiera.pngAj tento školský rok sa môžete zapojiť do zberu starého papiera pri ZŠ a MŠ Hargašova 5

od 12.10. do 23.10.
denne v časoch 7:00-8:30 a 16:00-17:00

Prosíme nenosiť kartónové škatule

Dodržujte bezpečnostné opatrenia:
rúško - odstup - dezinfekcia rúk

 
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 15. 10. 2020

Prevádzkový poriadok MŠ platný od 12.10. (aktualizované)

Milí rodičia,

od pondelka 12. októbra otvárame materskú školu po nariadenej karanténe. Vzhľadom na súčasnú situáciu dbáme o zvýšenú bezpečnosť a ochranu zdravia a od pondelka 12. októbra. Vedenie školy vypracovalo nasledujúce podmienky, ktoré budeme v najbližšom obdobé dodržiavať.

Doplnili sme dodatok k prevádzkovému poriadku, ktorý je k dispozícii v článku.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 8. 10. 2020

Oznam ohľadom karantény

Dobrý deň vážení rodičia,

minulý týždeň v stredu 30. septembra boli na základe epidemiologického vyšetrovania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v  Bratislave nariadené:

Karanténne opatrenia na našej škole (ZŠ s MŠ) a v tej súvislosti aj prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu do 9. októbra, včítane. Karanténne opatrenia sú relatívne rozsiahle tak voči žiakom, ako aj voči všetkým zamestnancom a sú zosumarizované v Zápisnici RÚVZ BA z epidemiologického vyšetrovania /viď. web stránka školy/

V pondelok 5. októbra boli po ubehnutí 5 dní testovaní zamestnanci školy a blízky okruh osoby, ktorá bola detekovaná ako pozitívna na COVID 19 minulý týždeň.

Výsledky testov všetkých zamestnancov boli negatívne. Komunikovali sme s RÚVZ, či nie je možné školu otvoriť skôr, bolo nám povedané, že karanténa sa nedá skrátiť. Nie je teda predpoklad, že by sa naša škola ( ZŠ s MŠ) vrátila do normálneho chodu skôr ako v pondelok 12. októbra 2020.

O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať  prostredníctvom webovej stránky obce, našej školy, prípadne meilom.

Ďakujeme za pochopenie.

PaedDr. Zuzana Kaliariková, riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou Hargašova 5

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 6. 10. 2020

Nariadená karanténa od 1.10. do 9.10.2020

Vážení rodičia, 

na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava vstupuje materská škola spolu so základnou školou od 1.10. do 9.10.2020 do desaťdňovej karantény, to znamená, že na uvedené obdobie sa prerušuje prevádzka materskej školy

Pozitívny prípad COVID 19 sa vyskytol v základnej škole v 4.C triede. K uzatvoreniu celej ZŠ s MŠ prišlo z dôvodu stretávania sa žiakov mimo školy, súrodeneckých a kamarátskych vzťahov, krúžkovej činnosti, a pod. Ak sa u Vášho dieťaťa neprejavia žiadne príznaky COVID 19 môže sa po 10 dňoch (12.10.) vrátiť do škôlky. Ak sa príznaky objavia treba kontaktovať pediatra a dať dieťa otestovať na COVID 19. 

NARIADENIE 

Ak dá rodič dieťa otestovať v čase riadnej prevádzky materskej školy , dieťa zostáva doma až pokým nedostane výsledky testov. Ak je dieťa pozitívne, zostáva doma 10 dní a riadi sa pokynmi pediatra.

 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 30. 9. 2020

Prevádzka materskej školy 21.9. – 30.9.2020

Milí rodičia,

na základe manuálu, ktorý vypracovalo MŠVVaŠ SR pre materské školy, Vám dávame do pozornosti informácie po prevádzke našej materskej školy od 21. do 30. septembra. Viac informácií nájdete v celom článku.

Z manuálu vyberáme:

  • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (stiahnuť). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 
Celý príspevok | Rubrika: Oznamy Publikované: 21. 9. 2020

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

následující »