> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - 2% z dane za rok 2015
Choď na obsah Choď na menu
 


2% z dane za rok 2015

Publikované: 15. 2. 2016

Milí rodičia a priatelia školy,

Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova si Vás touto cestou dovoľuje požiadať o Vašu podporu vo forme 2% Vašich daní za rok 2015. Naše občianske združenie sa dlhodobo snaží pomáhať rozvoju základnej a materskej školy. Výrazne prispievame nielen k skvalitneniu prostredia školy a škôlky, ale naším hlavným cieľom je najmä podpora a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Chceli by sme Vám poďakovať za vašu pomoc a príspevky v minulom období, bez ktorých by sa naše, veríme, že spoločné, ciele podarilo dosiahnuť len ťažko. Radi by sme v našich cieľoch pokračovali aj naďalej, preto sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu vo forme 2% z Vašich daní aj v tomto roku.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane za rok 2015

Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

TLAČIVÁ


Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Samozrejme, venovať 2% z dane môžu nielen zamestnanci, ale aj fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, ale aj právnické osoby (1% alebo 2%). Všetky dôležité informácie, ako venovať 2% z dane, nájdete na stránke www.rozhodni.sk.

Ďakujeme!

Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova
Adresa: Hargašova 5, 841 06 Bratislava IV
IČO: 30846871
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK27 0900 0000 0001 7721 9972 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)