> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Abécé, je tu školské ovocie
Choď na obsah Choď na menu
 


Abécé, je tu školské ovocie

Publikované: 26. 9. 2012

Program „Školské ovocie“

Naša škola opäť uzavrela zmluvu s dodávateľom Fresco s.r.o o poskytovaní čerstvého ovocia a čerstvých ovocných a zeleninových štiav deťom a žiakom školy.

Ovocie poskytované na základe tejto zmluvy má pôvod v Slovenskej republike, alebo členských štátoch Európskej únie, spĺňa normy kvality v súlade s Potravinovým kódexom SR a nariadením EK o obchodných normách.

Ciele programu

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

Spoluúčasť rodičov na projekte 8,- € na celý školský rok 2011/2012.

Žiadame rodičov, aby poplatok odovzdali triednym učiteľkám do konca septembra.