> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Depistáž školskej zrelosti 2022
Choď na obsah Choď na menu
 


Depistáž školskej zrelosti 2022

Publikované: 15. 2. 2022

Okolo šiesteho roku života väčšina detí dosahuje celkovo taký stupeň vývinu, ktorý im umožňuje začať si úspešne  osvojovať školské znalosti  a zvládnuť nároky školy. Hovoríme o školskej zrelosti, používa sa tiež termín školská spôsobilosť alebo školská pripravenosť. Ide o zrelosť vo viacerých oblastiach: telesnej, rozumovej, rečovej, emocionálnej, sociálnej, pracovno-vôľovej. (Podrobnejšie sa o školskej zrelosti môžete dočítať napr. v článku Skôr než pôjde do školy na stránke www.psychologickeporadenstvo.sk).

Niektoré deti môžu však v niektorých oblastiach vývinu zaostávať. Cieľom depistáže je takéto deti identifikovať a následne odporučiť rodičom a učiteľkám MŠ, aby sa u týchto detí zamerali na  stimuláciu tých funkcií, ktoré ešte nedosahujú požadovaný stupeň vývinu. Dá sa tým predísť ťažkostiam, ktoré by dieťa mohlo mať v prvom ročníku pri osvojovaní písania, čítania a počítania.

Depistáž školskej zrelosti sa uskutoční v našej MŠ len pre deti odporučené triednymi učiteľkami 16.2.2022.