> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Materská škola sa otvára aj pre predškolákov od 22. marca
Choď na obsah Choď na menu
 


Materská škola sa otvára aj pre predškolákov od 22. marca

Publikované: 19. 3. 2021

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie, vyhlášky ÚVZ SR s prihliadnutím  na personálne zabezpečenie MŠ so súhlasom zriaďovateľa vedenie ZŠ s MŠ oznamuje, že s cieľom spomaliť šírenie infekcie koronavírusu a obmedziť  mobilitu obyvateľstva bude materská škola od 22.3.2021 otvorená prednostne pre

  • deti rodičov z kritickej infraštruktúry,
  • deti rodičov, ktorým zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu z domácnosti a pre
  • 5 - 6 ročné deti, ktoré navštevujú posledný rok predškolskej prípravy v MŠ pred vstupom do ZŠ.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo  antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke po prekonaní choroby COVID 19. Zároveň odovzdá čestné prehlásenie podpísané obidvoma rodičmi.

Čestné vyhlásenie zákonnéhho zástupcu 

Čestné vyhlásenie zákonnéhho zástupcu s vyhlásením o nemožnosti práce z domu