> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Oznam o prjímaní detí do MŠ pre školský rok 2012/2013
Choď na obsah Choď na menu
 


Oznam o prjímaní detí do MŠ pre školský rok 2012/2013

Publikované: 13. 2. 2012

V súlade s §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 Z.z. zástupkyňa ZŠ pre MŠ Viera Mazáčková oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy bude prijímať:

v dňoch 6. 3. 2012 – 9. 3. 2012 od 8:00 hod. do 12:30 hod.
v dňoch 12. 3. 2012 – 16. 3. 2012 od 13:00 hod. do 16:30 hod.

Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť v budove Materskej školy od 13. februára 2012, prípadne stiahnuť z web stránky MŠ.

Pri prijímaní žiadosti zákonný zástupca predloží vyplnené tlačivo potvrdené pediatrom a občiansky preukaz.

Na základe kritérií prijatých pedagogickou radou, do Materskej školy budeme prednostne prijímať deti:

  • rodičov, ktorí majú trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici,
  • 5 — 6 r. , ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • 3 ročné, ktoré dovŕšia 3 roky do 31. 8. 2012 a staršie,
  • rodičov, ktorí sú zamestnancami ZŠ s MŠ alebo MÚ Záhorská Bystrica,
  • starších súrodencov navštevujúcich ZŠ alebo MŠ Hargašova 5,
  • rodičov na rodičovskej dovolenke s mladším súrodencom, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. 8. 2012

 

Viera Mazáčková, zástupkyňa pre MŠ