Choď na obsah Choď na menu
 


Oznam RZH

Publikované: 14. 9. 2012

Milí rodičia,

dňa 17. 9. 2012 sa bude konať rodičovské združenie v Základnej aj Materskej škole na ktorom, okrem iného, si zvolíte v každej triede svojho zástupcu — triedneho dôverníka, ktorý vás bude zastupovať v občianskom združení Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova a zapisovateľa. Podrobnosti upravujú Stanovy RZH.

Triedny dôverník sa zúčastní stretnutia Rodičovskej rady o 17:45 hod. v zborovni školy. Pre šk. rok 2012/2013 je navrhovaná suma príspevku do RZH, o ktorej môžete hlasovať, a to:

  • 30,– € na žiaka ZŠ alebo dieťa MŠ
  • 50,– € v prípade viac detí v rodine, ktoré navštevujú ZŠ alebo MŠ

Z vašich príspevkov budú hradené napr. školské pomôcky do tried a odborných učební, odmeny pre žiakov, pomôcky a materiál do ŠKD a do MŠ, príspevky na kultúrne podujatia, divadielka a pod.