> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Oznámenie o prijímaní detí do MŠ na šk. r. 2014/15
Choď na obsah Choď na menu
 


Oznámenie o prijímaní detí do MŠ na šk. r. 2014/15

Publikované: 31. 1. 2014

Zápis do Materskej školy na školský rok 2014/2015 sa bude konať

 

od 3. marca do 7. marca 2014
v čase od 8:00 – 10:00 a od 16:00 – 17:00

 

Tlačivo žiadosti je dostupné na web stránke Materskej školy alebo priamo v Materskej škole.

Zákonný zástupca doručí do Materskej školy

  • žiadosť o prijatie dieťaťa
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
  • predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa

Pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o Materskú školu, do Materskej školy budú prednostne prijaté

  • deti, ktoré dovŕšili 5 rokov
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti staršie ako 3 roky
  • rodičia detí majú trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici
  • deti, ktorých súrodenci navštevujú ZŠ s MŠ Hargašova 5

Prijímanie detí do Materskej školy ZŠ s MŠ Hargašova 5 Bratislava uskutočňujeme v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

 

Viera Mazáčková, zástupkyňa pre Materskú školu