Choď na obsah Choď na menu
 


Oznámenie o prijímaní detí do MŠ

Publikované: 27. 1. 2013

V súlade s §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. zástupkyňa ZŠsMŠ pre MŠ Viera Mazáčková oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy bude prijímať  v dňoch:

 

18. 2. 2013 – 22. 2. 2013 od 8:30 hod. do 12:30 hod.
25. 2. 2013 – 1. 3. 2013 od 13:00 hod. do 16:30 hod.

 

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v budove Materskej školy od 28. januára 2013, prípadne si ju stiahnuť zo stránky MŠ (www.mshargasova.estranky.sk).

Pri prijímaní žiadosti zákonný zástupca predloží vyplnené tlačivo potvrdené pediatrom a občiansky preukaz.

Na základe kritérií prijatých pedagogickou radou, do materskej školy budeme prednostne prijímať deti:

  1. rodičov, ktorí majú trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici,
  2. 5 – 6 ročné, ktoré majú v nasledujúcom šk. roku plniť povinnú šk. dochádzku,
  3. s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  4. s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  5. 3 ročné, ktoré dovŕšia 3 roky do 31. 8. 2013 a staršie,
  6. rodičov, ktorí sú zamestnancami ZŠ s MŠ alebo Miestneho úradu Záhorská Bystrica,
  7. starších súrodencov navštevujúcich ZŠ alebo MŠ Hargašova 5,
  8. rodičov na rodičovskej dovolenke s mladším súrodencom, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. 8. 2013.

Viera Mazáčková, zástupkyňa pre MŠ