> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Prijímanie detí do MŠ pre šk.rok 2018/2019
Choď na obsah Choď na menu
 


Prijímanie detí do MŠ pre šk.rok 2018/2019

Publikované: 12. 3. 2019

zápis do materskej školy ZŠ s MŠ Hargašova 5 na školský rok 2019/2020 sa bude konať

od 23. apríla do 25. apríla 2019

v čase od 8:30 – 10:30 a od 15:00 – 16:30

v I. pavilóne základnej školy

Tlačivo žiadosti je dostupné na web stránke materskej školy (Žiadosť o prijatie 2018.pdf) alebo priamo v materskej škole.

Zákonný zástupca predloží pri zápise

  • žiadosť o prijatie dieťaťa
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní
  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz

 

Pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o materskú školu, prednostne budú prijaté:

  • deti, ktoré dovŕšili 5 rokov
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti, ktoré majú trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici
  • deti staršie ako 3 roky
  • deti, ktorých súrodenci navštevujú ZŠ s MŠ Hargašova 5

 

Prijímanie detí do materskej školy ZŠ s MŠ Hargašova 5 Bratislava uskutočňujeme v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

Viera Mazáčková
zástupkyňa pre MŠ

PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka