> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Program Ábécé, je tu školské ovocie
Choď na obsah Choď na menu
 


Program Ábécé, je tu školské ovocie

Publikované: 21. 10. 2013

Program „Školské ovocie“ umožňuje pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebor výrobkov z nich do škôl.

Deti v materských školách a žiaci v základných školách dostávajú čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach.

Ovocie poskytované na základe tejto zmluvy má pôvod v Slovenskej republike, alebo členských štátoch Európskej únie, spĺňa normy kvality v súlade s Potravinovým kódexom SR a nariadením EK o obchodných normách.

Ciele programu

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

Aj v školskom roku 2013/2014 pokračujeme v spolupráci s dodávateľom Fresco s.r.o, ktorý bdue dodávať čerstvé ovocie a ovocné šťavy deťom našej školy.

Ovocie dodá v I. triede kvality, kalibrované, dopestované na Slovensku. Bližšie informácie nájdete na www. fresco.sk. Cena dodávaného ovocia ovocných štiav je hradená 73% z fondov EU a 23% hradí rodič.

V minulom školskom roku vznikol preplatok príspevku, ktorý hradil rodič. Takže v tomto školskom roku 2013/2014 nové deti platia 8,- € a ostatné deti 5,- €. Poplatok prosíme uhradiť triednym učiteľkám.