> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Projekt rozšírenia kapacity MŠ Hargašova – 1. etapa
Choď na obsah Choď na menu
 


Projekt rozšírenia kapacity MŠ Hargašova – 1. etapa

Publikované: 13. 6. 2016

08-getv5ao.jpgMestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica si stanovila ako jednu zo svojich priorít v oblasti rozvoja občianskej vybavenosti zvýšenie kapacity Materskej školy na Hargašovej ulici. V tejto súvislosti dala vypracovať projekt na rozšírenie kapacity MŠ formou nadstavby, prístavby a rekonštrukcie, ktorý bol vzhľadom na finančnú náročnosť rozdelený na etapy. V prvej etape je plánovaná prístavba jednej triedy, a rekonštrukcia existujúceho vnútorného vybavenia MŠ s nákladom cca 200.000 Eur s DPH. Väčšia časť požadovanej sumy bola schválená Miestnym zastupiteľstvom v rozpočte na rok 2016 a zvyšnú časť finančných prostriedkov v sume 60.000 Eur mestská časť získala ako úspešný žiadateľ o dotáciu na rozšírenie kapacít materských škôl poskytovanú Ministerstvom školstva. Časový horizont pre vyčerpanie tejto dotácie je koniec roka 2016, preto je nevyhnutné, aby celý proces vedúci k zvýšeniu kapacity MŠ prebehol v čo najkratšom čase. Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, ako verejný obstarávateľ, v súlade zo zákonom o verejnom obstarávaní zahájila proces verejného obstarávania na stavebné práce súvisiace s prístavbou MŠ. Výsledkom procesu bol výber dodávateľa: spoločnosť WELDMONT, s.r.o. so sídlom: Alexandra Matušku 9, 080 01 Prešov, ktorý zhotoví predmet zákazky za sumu: 166 425,18EUR bez DPH.Zahájenie stavebných prác je plánované na koniec mája – začiatok júna 2016, ukončenie stavebných prác a odovzdanie stavby je stanovené na 2.9. 2016.V druhej etape sa materská škola rozšíri o ďalšie dve triedy a novú jedáleň.

 

pristavba-ms-projekt-faza01.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Na obrázku sa farebne rozlišuje:

  • pôvodný stav
  • návrh projektu