> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Voľby do Rady školy — doplnené
Choď na obsah Choď na menu
 


Voľby do Rady školy — doplnené

Publikované: 9. 9. 2011

Doplnený Volebný poriadok pre voľby Rady školy.

Navrhovaní kandidáti za MŠ do Rady školy sú:

  • Mgr. Ľubomíra Jankechová
  • Eva Matyášová
  • Ing. Eva Šimeková

Postup ako zvoliť kandidáta za MŠ do Rady školy:

1. krok:

Navrhnúť kandidáta za člena Rady školy do 13. 9. 2011 do 9. hod.
Nominačné listiny kandidátov sú prístupné v MŠ.

2. krok:

Zúčastniť sa Plenárnej schôdze rodičov dňa 13. septembra o 16:00 hod., ktorej súčasťou budú voľby do Rady školy.

3. krok:

Zakrúžkovať voleného kandidáta na hlasovacom lístku a ten odovzdať.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.