Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis detí do materskej školy 2017/2018 (doplnené tlačivo)

Publikované: 13. 2. 2017

Zápis detí do materskej školy ZŠ s MŠ Hargašova 5 Bratislava na školský rok 2017/2018 sa bude konať

19. - 21. apríla 2017 a 
24.- 25. apríla 2017


v čase od 8.00 do 10.00 a od 16.00 do 17.00.

Zákonný zástupca pri zápise predloží:

Pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o materskú školu budú prednostne prijaté:

  • deti, ktoré dovŕšili 5 rokov,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
  • deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici,
  • deti  staršie ako 3 roky, 
  • deti, ktorých súrodenci navštevujú ZŠ s MŠ Hargašova 5.

Viera Mazáčková 
zástupkyňa pre materskú školu