> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Zápis do materskej školy
Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis do materskej školy

Publikované: 3. 3. 2016

Zápis do materskej školy ZŠ s MŠ Hargašova 5  Bratislava
na školský rok 2016/2017 sa bude konať
 
od 11.apríla do 15. apríla 2016
v čase od 8:00 – 10:00 a od 16:00 – 17:00

Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť alebo je dostupné aj priamo v materskej škole. Vyplnené tlačivo prineste v uvedenom čase do materskej školy.

Zákonný zástupca predloží pri zápise

  • žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením o jeho zdravotnom stave  od všeobecného lekára pre deti a dorast
  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz

Pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o materskú školu, prednostne budú prijaté

  • deti, ktoré dovŕšili 5 rokov
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti, ktorých rodičia  majú trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici
  • deti staršie ako 3 roky
  • deti, ktorých súrodenci navštevujú ZŠ s MŠ Hargašova 5
  • deti zamestnancov školy alebo MÚ Záhorská Bystrica

Prijímanie detí do materskej školy ZŠ s MŠ Hargašova 5 Bratislava uskutočňujeme v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

Viera Mazáčková, zástupkyňa pre materskú školu