> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Zmena príspevku na stravovanie
Choď na obsah Choď na menu
 


Zmena príspevku na stravovanie

Publikované: 27. 9. 2016

Po úvodnej informácii z augusta 2016 o spôsobe úhrady stravného v školskom roku 2016/2017 a po následných reakciách mnohých rodičov bolo vyvolané stretnutie s dodávateľom stravovacích služieb, spoločnosťou EUREST, spol. s r.o. s cieľom dospieť k novej dohode. Na stretnutí vedenia ZŠ s MŠ, poslancov Ivana Bošňáka a Miloslava Sajana s vedením EURESTU sa spoločným úsilím podarilo dosiahnuť dohodu a dodávateľ stravy potvrdil zmenu účtovania režijných nákladov. Potrebné informácie Vám sprostredkúvame.

Cena stravného pre žiaka materskej školy (desiata, obed, olovrant) 1,88 € s DPH.

Pôvodne stanovený nenávratný príspevok na réžiu vo výške Euro 8 / žiaka / mesiac nebude od mesiaca október 2016 účtovaný a zákonný zástupca žiaka bude platiť len poplatok za objednanú stravu.

Celý oznam nájdete tu.